DE MACHT
"Cultureel Ondernemer alias Parlementair Hofschilder"M.M. Broekman start in februari 2004 haar schilderkunstig onderzoek in parlementaire kringen getiteld :"De Macht" . Zij zal tenminste 11 ontmoetingen hebben met leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal waarin zij de relatie tussen kunst en politiek zal onderzoeken middels een gesprek, fotografie, wekelijks verslag in woord en beeld van de ontmoetingen op www.puckworks.nl, olieverfportret van het kamerlid op doek, presentatie en ten slotte een publicatie waarin het geheel gebundeld zal worden. De Cultureel ondernemer alias Parlementair Hofschilder richt zich in het onderzoek verder op de beïnvloeding van en door de actualiteit , de letterlijke tijd en innerlijke klok, op macht en onmacht van (schilder-)kunst en het individu t.o.v. de maatschappij en de tijd in het algemeen; dus los van de politieke waan van de dag maar meer over actualiteit en eeuwigheid.

In vroeger tijden waren de koningshuizen, hun bijbehorende regeringsfunctionarissen, de kerken of de gegoede burgerij de opdrachtgevers van de kunstenaars. Er waren hofschilders en hofcomponisten, allen in dienst van diegenen met geld; de macht. De grote kloof tussen rijk en arm leverde ongelijkheid en financiën voor de kunsten ter ere en glorie van de rijke opdrachtgever.

Nu hebben we subsidies, bedrijfscollecties, kunst in de openbare ruimte, de particulieren en nog even de naweeën van Rick van der Ploeg´s Actieplan Cultuurbereik. Kunst is van en voor iedereen, degenen die er nog niet van geproefd hebben moeten bereikt worden door de culturele ondernemers, de nieuwe naam voor de kunstenaar van deze tijd. Er moeten bruggen worden geslagen tussen verschillende disciplines en werelden, nieuwe bronnen worden aangeboord.

Nu is er alweer een nieuwe regering met nieuwe plannen en vooral minder geld, een nieuwe koers, en een nieuwe cultuurnota van staatssecretaris Medy van der Laan. Wat betekent kunst in tijden van schaarste? In hoeverre maakt de kunst(enaar) zich in deze tijd los van de actualiteit op zoek naar een plekje in de eeuwigheid? In hoeverre zoeken de machthebbers naar een plaats in de geschiedenisboeken? Wat hebben kunst, macht en geld met elkaar te maken of opereren ze los van elkaar?

In het eerste deel van “de Macht” zullen de ontmoetingen plaats vinden van februari tot half maart 2004 waarvan wekelijks op www.puckworks.nl onder knop de macht in woord en beeld verslag wordt gedaan door de “Cultureel Ondernemer alias Parlementair Hofschilder”. In het tweede deel worden de olieverfportretten gemaakt van de kamerleden en het laatste en derde deel komt de presentatie en de samenvatting in de publicatie.

De deelnemende Tweede Kamerleden zijn : mevrouw van Vroonhoven–Kok (CDA), meneer van Bommel (SP), meneer Leerdam (PVDA), meneer Bruls (CDA), meneer Dittrich (D66), mevrouw Rambocus (CDA), mevrouw Örgü (VVD), mevrouw Karimi (Groen Links), mevrouw van Miltenburg (VVD), mevrouw Noorman-Den Uyl (PVDA), mevrouw van de Laan (D66), meneer Varela (LPF), meneer Boelhouwer (PVDA), mevrouw Kalsbeek (PVDA).